Dziedzictwo Górnego Śląska w Zabrzu

W Zabrzu organizowany jest projekt, który znamy pod nazwą „Rewitalizacja i udostępnianie przemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Odbywa się  ramach projektu przypadające na lata 2014-2020 i współfinansuje go Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Podstawowe zadanie projektu polega na rewitalizacji oraz udostępnianiu przemysłowego dziedzictwa Górnego Śląsku. Chodzi zarówno o dziedzictwo materialnego, jak i niematerialne. W dalszej kolejności należy go chronić oraz generować oryginalne oferty kulturalne oraz edukacyjne.

Omawiany projekt cieszy się sporą popularnością i aktywnie uczestniczy w nim Muzeum Górnictwa Węglowego. Zajęło się ono przebudową oraz rozbudową Muzeum, które mieści się przy ulicy 3-go Maja 19. Znajdzie się na nim więcej terenów wystawienniczych, pojawią się pracownie digitalizacji, biblioteka i czytelnia, a także pracownie naukowe. W dalszej kolejności odbędzie się dokładny remont oraz konserwacja zabytków, a także jedynej w swoim rodzaju maszyny parowej. Zaplanowano budowę kotłowni, która uplasuje się w bliskiej odległości od szybu Carnall. Muzeum planuje wyremontować oraz zaadaptować budynek dawnej maszynowni szyby Prinz Schonaich. Pojawi się część muzealna oraz część w której przybliżone zostaną katastrofy górnicze. Projekt zakłada też wyremontowanie budynku po dawnej skraplarni powierza oraz zorganizowanie w tym miejscu ekspozycji oraz warsztatu.

W niedawnym czasie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołożyło 3 miliony złotych na kontynuację wykonywania omówionych powyżej działań. Na chwilę obecną jest to budżet w wysokości przekraczającej 80 mln złotych.