Zabrzańska policja ujawnia 61 naruszeń podczas operacji "Safe Pedestrian"

Niedawną wtorkową akcję znaną jako „Bezpieczny pieszy” przeprowadzili funkcjonariusze policji w Zabrzu. Podczas tej inicjatywy, policjanci skupiali się na monitorowaniu postaw kierowców w odniesieniu do pieszych, jednocześnie sprawdzając, czy piesi nie łamali żadnych zasad ruchu drogowego.

W związku z powyższym, siły policyjne ponownie odwołują się do kierowców i pieszych! Tylko szanowanie prawa drogowego połączone z zdrowym rozsądkiem i ostrożnością mogą nas uchronić przed kalectwem lub utratą życia. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa na barkach wszystkich jej uczestników. W rezultacie działań realizowanych wczoraj pod szyldem „Bezpieczny pieszy”, mundurowi wykryli siedem wykroczeń popełnionych przez pieszych, które najczęściej polegały na nieprawidłowym przechodzeniu przez jezdnię. W trakcie tych działań, funkcjonariusze również zidentyfikowali 54 wykroczenia popełnione przez kierowców, z których większość dotyczyła przekroczenia dozwolonej prędkości w pobliżu przejść dla pieszych.

Kierujący i piesi powinni bezwzględnie przestrzegać zasady ruchu drogowego! Każdy jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo! Przy konfrontacji z pojazdem, pieszy zawsze będzie w niekorzystnej sytuacji.