Miasto Zabrze oficjalnie stało się właścicielem zabytkowego kompleksu Elektrociepłowni Zabrze

W ostatnich dniach odbyła się uroczystość przekazania Miastu historycznego budynku Elektrociepłowni Zabrze, dotychczas należącego do Fortum. W dawnym budynku dyrekcji Elektrociepłowni odbyło się symboliczne podpisanie aktu przekazania nieruchomości. Uroczystość ta miała miejsce z okazji 125. rocznicy powstania obiektu.

Co dokładnie stało się własnością Miasta Zabrze?

W ramach przekazywanych nieruchomości znajdują się m.in. kilkanaście działek o łącznej powierzchni ponad 5 ha oraz 18 budynków poeksploatacyjnych dawnej Elektrociepłowni. Wśród nich znajdują się m.in. główny budynek dyrekcji, budynek kotłowni, budynek maszynowni, budynek rozdzielni 6 kV, budynek warsztatu mechanicznego oraz budynek klubu, świetlicy i portierni.

Obiekty znajdujące się na przekazywanych terenach osiągają kubaturę 220 tys. m³, co jest porównywalne z kubaturą Zamku w Malborku (250 tys. m³). Wartość transakcji wynosi symboliczne 100 złotych. Na przekazywanym terenie znajdują się obiekty o wartości historycznej, które mogą być wykorzystane do celów kulturalno-edukacyjnych.