Europejskie Dni Dziedzictwa: w hołdzie tradycjom i zabytkom

Od przeszło 30 lat we wrześniu, w różnych zakątkach Europy, w tym także w polskim Zabrzu, ma miejsce coroczne wydarzenie – Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to czas, kiedy świętowane są zabytki, które stanowią kluczowe elementy kulturowego dziedzictwa – są one odbiciem ludzkiej twórczości oraz śladem minionych czasów. Rok 2021 upływa pod hasłem „żywe dziedzictwo, tradycje od pokoleń” co daje nam możliwość zagłębienia się w nasze korzenie, poznania starych zwyczajów i umiejętności rzemieślniczych, a także przekonań i mądrości naszych przodków. Żywe dziedzictwo to również muzyka oraz język, opowieści i legendy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki temu dziedzictwu jesteśmy społecznością i narodem.

W trakcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Zabrzu zaplanowano spacer śladami tajemnic Wieży Ciśnień. Wydarzenie to odbędzie się 11 września o 11:00. Będzie to doskonała okazja do odkrycia ukrytych tajemnic jednego z największych zabytków hydrotechnicznych w regionie, który od 1909 roku służył jako zbiornik na pitną wodę. Ta urokliwa budowla, mieszcząca się na ulicy Zamoyskiego, została oficjalnie otwarta 25 września 1909 roku. Woda dostarczana przez wieżę docierała do znacznej części Zabrza, Maciejowa, Sośnicy i Gliwic. Za jej projekt odpowiedzialni byli architekt August Kind i radca budowlany Friedrich Loose, który nadzorował prace budowlane.

Po gruntownym remoncie Wieża Ciśnień jest teraz jednym z ciekawych punktów na mapie Muzeum Górnictwa Węglowego. Wewnątrz znajduje się wystawa „Carboneum”, która nie tylko opowiada historię przemysłowego rozwoju miasta, ale jest również punktem startowym lub końcowym do zgłębiania wiedzy na temat węgla jako pierwiastka stanowiącego podstawę życia. Oprowadzać po tajemnicach Wieży Ciśnień będzie miejski historyk, Dariusz Walerjański.

Dodaj komentarz