Poszukiwanie źródeł geotermalnych w Grodźcu: początek prac

Prawie gotowe są do startu prace na stanowisku poszukiwawczym źródeł geotermalnych w miejscowości Grodźcu, jak informuje Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica. Struktura niezbędna do przeprowadzenia prac, w tym dźwig, jest już na miejscu. Niebawem pojawi się również 36-metrowa wieża wiertnicza.

Exalo Drilling, firma odpowiedzialna za wykonanie odwiertu, zaczęła przygotowania na terenie w końcówce lipca. W ramach prac przygotowawczych utwardzono teren betonowymi płytami, aby umożliwić postawienie 36-metrowego urządzenia wiertniczego. Na miejscu znajdują się także kontenery, zbiorniki i sprzęt niezbędne do przeprowadzenia badań geologicznych.

Dokumentacja hydrogeologiczna zostanie sporządzona przez inżyniera kontraktu. Opracowanie to będzie bazować na danych pozyskanych z badań geofizycznych oraz testów przeprowadzonych w otworze, a także wynikach analiz laboratoryjnych próbek i rdzeni wiertniczych.

Gmina Jasienica informuje, że raport ten będzie kluczowy do zatwierdzenia zasobów wód termalnych i ubiegania się o koncesję na ich odwiert. Po zakończeniu prac wiertniczych, tymczasowe instalacje zostaną zdemontowane, a teren poddany rekultywacji.

Wójt Pierzyna wielokrotnie zaznaczał swoje ambicje dotyczące stworzenia kompleksu turystycznego, rekreacyjnego i rehabilitacyjnego – Jasienickiego Kurortu Zamkowego, opartego na źródłach geotermalnych w Grodźcu. Inwestycja ta będzie wymagała jednak zaangażowania prywatnych inwestorów.

Analitycy samorządu gminy Jasienica sugerują, że Grodziec może kryć najbardziej atrakcyjne ekonomicznie złoże wód geotermalnych. Przewidywane temperatury tych wód oscylują między 70 a 90 stopni Celsjusza. Planowane jest wykorzystanie tych ciepłych źródeł do celów balneoterapeutycznych, które mają przyciągać kuracjuszy i turystów. Ponadto, rozważa się możliwość wykorzystania geotermii do ogrzewania budynków mieszkalnych.