Rozpoczęcie eksploatacji wiaduktów wzdłuż al. Korfantego nad drogą krajową nr 88 oraz liniami kolejowymi PKP

Wykończono prace remontowe na wiadukcie zlokalizowanym nad drogą krajową nr 88, w sąsiedztwie Zabrzańskiego Kompleksu Rekreacji. Stan techniczny konstrukcji pozostawiał wiele do życzenia, stąd konieczność przeprowadzenia głębokiej renowacji, mającej na celu zachowanie bezpieczeństwa użytkowników – zarówno kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów. Zainwestowane w ten cel blisko 8 milionów złotych pozwoli na korzystanie z tego obiektu przez wiele następnych lat.

Oficjalne zakończenie prac na wiadukcie nad DK 88 w mieście Zabrze zostało podsumowane przez prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik oraz radnych. Wcześniej na inaugurację przedłużenia alei Korfantego zaproszono również lokalnych cyklistów reprezentujących grupę Aktywne Zabrze. Inwestycja drogowa, której koszt wyniósł około 48 milionów złotych, pozwoliła na połączenie północnych i południowych rejonów Zabrza. Ale jak dodaje prezydent miasta, równie ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców są mniej spektakularne inwestycje drogowe, jak wymieniony remont wiaduktu przy alei Korfantego.

Uroczystość zakończenia prac nad projektem „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze. Wiadukty w ciągu al. Korfantego nad DK88 i torami PKP” odbyła się dzisiaj w zabrzańskim kompleksie rekreacyjnym AQUARIUS KOPERNIK, usytuowanym przy alei Wojciecha Korfantego 18.

Prace budowlane przeprowadziło Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB – PODBESKIDZIE” Sp. z o.o. ze Skoczowa, a ich łączny koszt wyniósł 7 919 738,62 złotych. W ramach realizacji projektu wykonano między innymi: rozbiórkę betonu i nawierzchni, zbrojenie filarów i kap chodnikowych, roboty betonowe, wymieniono deski gzymsowe, łożyska i blachy nadłożyskowe, zabezpieczono antykorozyjnie powierzchnię betonową, założono nawierzchnie żywiczne, modułowe dylatacje oraz balustrady i bariery drogowe, a także położono nową nawierzchnię asfaltową.