Zimowe obowiązki mieszkańców i kierowców naszego regionu związane z intensywnymi opadami śniegu

Dla mieszkańców naszej okolicy, zima zdecydowanie się ogłosiła. Na skutek gwałtownych opadów śniegu, przekazujemy przypomnienie dla zarządców oraz właścicieli nieruchomości, że mają obowiązek odśnieżania dachów i chodników. Także apel do kierowców, aby pamiętali o obowiązku odśnieżenia samochodu przed podjęciem jazdy.

W ostatnim czasie, w naszym regionie obserwujemy wzmożone opady śniegu. Właśnie dlatego policja zwraca się do zarządców oraz posiadaczy budynków, a szczególnie tych o dużej powierzchni, o regularne usuwanie śniegu z dachów. Śnieg ze dachów może stanowić zagrożenie dla przechodniów. Kolejnym poważnym zagrożeniem jest pozostawianie zaśnieżonych chodników – obowiązek uprzątnięcia śniegu, błota i różnych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości jest wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Niewykonanie tych obowiązków może skutkować nałożeniem kary. Zasady te są zawarte nie tylko w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach czy prawie budowlanym (grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności), ale również w kodeksie wykroczeń. Zgodnie z art. 117kw, osoba, która nie dba o czystość i porządek na swojej nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie przestrzega zaleceń i nakazów wydanych przez odpowiednie organy, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Ważne jest również pamiętanie, że osoba, która ma powyższe obowiązki, może ponieść odpowiedzialność cywilną za wypadki, które miały miejsce na terenie jej nieruchomości.

Także kierowcy mają obowiązki zimowe, a jednym z nich jest odśnieżenie samochodu. Śnieg pokrywający samochód i mroźne szyby ograniczają widoczność, co wpływa negatywnie nie tylko na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo. Pamiętajmy też o oczyszczeniu tablicy rejestracyjnej, lusterek i reflektorów świateł. O tym obowiązku mówi Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 66 ust.1 pkt 1 i 5 pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak przygotowany i utrzymany, aby korzystanie z niego nie stanowiło zagrożenia dla osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie zakłócało ładu i porządku na drodze oraz nie narażało nikogo na szkodę. Prowadzenie pojazdu powinno również zapewniać odpowiednie pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne sterowanie urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy jednoczesnym obserwowaniu jej.

Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.