Obrady prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik z Radą Dzielnicy Zaborze Północ i jej mieszkańcami

Prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, w miniony czwartek spotkała się z Radą Dzielnicy Zaborze Północ oraz jej mieszkańcami. Miejsce obrad to obiekt Młodzieżowego Klubu Sportowego Zaborze. Rozmowy dotyczyły obecnych i zaplanowanych na przyszłość inwestycji na terenie tej dzielnicy.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania realizacji licznych inwestycji z ostatnich lat, jak chociażby termomodernizacja placówek oświatowych takich jak szkoły czy przedszkola znajdujące się na obszarze dzielnicy. Inne istotne przedsięwzięcia obejmowały budowę nowoczesnej sali gimnastycznej stanowiącej najbardziej zaawansowaną tego typu strukturę w południowej Polsce, którą zlokalizowano przy Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego. Omówiono także rewitalizację parku miejskiego w Zabrzu oraz modernizację torowisk tramwajowych.

Podczas obrad nie zabrakło również dyskusji na temat planów i wyzwań, które stoją przed dzielnicą w najbliższej przyszłości. Poruszono kwestie budowy trzeciej zabrzańskiej tężni solankowej, której realizacja jest już w przygotowaniu. Omówiono także termomodernizację obiektu Młodzieżowego Klubu Sportowego Zaborze przy ulicy Wyciska. Inne planowane działania obejmują rewitalizację elektrociepłowni Zabrze, budowę ulicy Nowo-Hagera, która będzie łączyć ulicę Wolności z DK88 oraz stworzenie ścieżki rowerowej prowadzącej do Biskupic.