Eko-friendly farmę fotowoltaiczną zbudują w Zabrzu na zrekultywowanym składowisku odpadów!

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w historycznej sali Ratusza w Zabrzu, prezydent miasta, Małgorzata Mańka-Szulik, wyraziła swoją radość z planów budowy eko-friendly farmy fotowoltaicznej. Jak podkreśliła, projekt ten nawiązuje do dążeń miasta do rekultywacji zdegradowanych terenów oraz tworzenia odnawialnych źródeł energii. Farma ma powstać na części Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej.

Podczas tej samej konferencji ogłoszono, że to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. stanie za budową tej ekologicznej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,72 MWp. Projekt zakłada, że całość zajmie około 3 hektary powierzchni na zrekultywowanym obszarze Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Cmentarnej.

Z farmy pochodząca energia elektryczna ma być kierowana do sieci zbiorczej energetycznego giganta – Tauron S.A., a następnie poprzez rozliczenia między stronami wykorzystana do zaspokajania potrzeb energetycznych wszystkich obiektów MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. Nadwyżka energii ma być sprzedawana.

Przez ostatnie trzy lata Spółka zdobywała niezbędne dokumenty i ekspertyzy, takie jak geotechniczne czy sanitarne, decyzję środowiskową, decyzję o warunkach zabudowy, a także podpisała umowę z Tauronem. Kluczowym krokiem była umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie inwestycji preferencyjnymi warunkami w kwocie 7.244.051 złotych.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 8,8 milionów złotych, z czego pożyczka stanowi 85,14% kwalifikowanych wydatków. Realizacja projektu ma rozpocząć się 1 stycznia bieżącego roku i planowane jest jej zakończenie na 30 listopada 2025 roku.

Farma fotowoltaiczna zaplanowana do budowy w Zabrzu będzie jednym z największych tego typu projektów na rekultywowanych składowiskach odpadów w Polsce. Istotne jest również to, że farma „oddycha nowym życiem” na zdegradowanym przyrodniczo terenie dawnego wysypiska śmieci, co zdecydowanie zmienia jego percepcję.