Wspieranie rodzin zastępczych w Zabrzu poprzez inicjatywy miejskie

Zabrze jest miastem, które aktywnie wspiera swoje zawodowe rodziny zastępcze oraz funkcjonujące na jego terenie rodziny domy dziecka. W najnowszej realizowanej inicjatywie, dzieci z tych miejsc miały szansę podziwiać niecodzienne widowisko świetlno-muzyczne. Odbyło się to w Parku Miliona Świateł, który stworzony został na Kąpielisku Leśnym i działa od niedawna – dokładnie od kilku miesięcy. Wszystko to miało miejsce wczoraj.

Zabrzeńskie samorządy są zaangażowane w działania, które mają na celu umacnianie rodzin, zwłaszcza tych zastępczych – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze. W rodzinach zastępczych, opiekunowie, którzy nie są spokrewnieni z dziećmi, podejmują decyzję o wychowaniu ich. Te działania są niezwykle ważne i wartościowe dla społeczności i są aktywnie wspierane przez lokalny samorząd. Prezydent wyraziła swoje podziękowania dla wszystkich opiekunów za ich zaangażowanie w rozwój i wychowanie dzieci.

W czwartkowym spotkaniu w Parku Miliona Świateł udział wzięły takie osoby jak: Jan Pawluch, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze, Danuta Dymek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz radny Rady Miasta Zabrze – Jerzy Pabis.

Rodziny zastępcze to tymczasowe formy opieki dla dzieci, które zostały pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodziców. Dają one dzieciom możliwość wzrostu w bezpiecznych warunkach, co pomaga zaspokoić ich potrzeby i odzyskać zaufanie do ludzi i świata. Jeśli rodzinie biologicznej uda się pokonać trudności, które doprowadziły do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, dziecko może wrócić do swoich biologicznych rodziców. W przeciwnym razie, na podstawie decyzji sądu rodzinnego, dziecko może pozostać w pieczy zastępczej lub jeśli zostanie pozbawione praw rodzicielskich, może rozpocząć proces adopcyjny.

W Zabrzu obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych i 11 rodzinnych domów dziecka. W pierwszych z nich jest wychowywanych 39 dzieci, a w drugim typie instytucji – 98 dzieci.