W Zabrzu zatrzymany 60-letni mężczyzna oskarżany o znęcanie się nad 69-letnią małżonką

W Zabrzu doszło do zatrzymania mężczyzny, który podejrzewany jest o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad swoją starszą żoną. Mężczyzna ten, mający 60 lat, został zatrzymany przez funkcjonariuszy drugiego komisariatu zabrzańskiej policji. Po zatrzymaniu, prokuratura zadecydowała o umieszczeniu podejrzanego pod dozorem policyjnym. W ramach tych ograniczeń, 60-latek nie ma prawa kontaktować się ani zbliżać się do swojej poszkodowanej żony. Jeżeli zostanie uznany winnym, grozi mu kara więzienia na okres do pięciu lat.

Zatrzymanie nastąpiło po tym, jak pokrzywdzona kobieta sama zgłosiła się do policji w celu uzyskania pomocy. Z relacji kobiety oraz zebranych dowodów wynikało, że mężczyzna wielokrotnie wszczynał awantury ze swoją żoną, będąc pod wpływem alkoholu. Sytuacja ta trwała prawdopodobnie od ponad roku a podczas awantur dochodziło zarówno do przemocy psychicznej jak i fizycznej. Policja zebrana dowody w tej sprawie i postawiła zatrzymanemu zarzuty znęcania się nad swoją żoną. Podejrzany będzie musiał regularnie zgłaszać się do jednostki policji a na czas trwania postępowania, ma nakaz opuszczenia mieszkania.

Warto przypomnieć, że Policja, wspólnie z innymi instytucjami takimi jak jednostki organizacyjne pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych czy ośrodki ochrony zdrowia, ma obowiązek podejmowania działań w sytuacji stwierdzenia przemocy domowej. Działania te realizowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Policja stara się na bieżąco reagować na wszelkie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. Dlatego też podejmuje różnorodne inicjatywy mające na celu skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku. Jednym z nich jest udostępnienie kanałów komunikacji dla obywateli zgłaszających przypadki przemocy domowej.