17. Metropolitalne Święto Rodziny: Konferencja inaugurująca w Bibliotece Śląskiej

Konferencja otwierająca 17. Metropolitalne Święto Rodziny została zorganizowana w Bibliotece Śląskiej, podkreślając wagę rodziny jako podstawowego fundamentu społeczeństwa. Program tegorocznej edycji święta, które rozpocznie się 18 maja w Domu Muzyki i Tańca i potrwa do 2 czerwca, obejmie całe województwo śląskie. Szczegóły tego wydarzenia zostały omówione podczas konferencji, na której obecni byli reprezentanci duchowieństwa, samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz mediów. Wśród uczestników byli między innymi patron honorowy MŚR abp Adrian Galbas, koordynator MŚR prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz dyrektor Biblioteki Śląskiej dr Artur Madaliński.

Podczas spotkania podniesiono kwestię różnorodnych form wsparcia dla rodziny, zwłaszcza w obliczu dzisiejszych wyzwań. „Jest niezmiernie cenne, że słowo „rodzina” jest tematem przewodnim naszego spotkania już po raz siedemnasty” – zaznaczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. „Pomysł na Metropolitalne Święto Rodziny narodził się podczas pielgrzymki śląskich samorządowców do Rzymu. Wielu z nas, mimo różnic, zdawało sobie sprawę, że rodzina, mimo wsparcia ze strony państwa, samorządu i kościoła, nadal potrzebuje dodatkowej pomocy. Rodzina to schronienie, w którym przeżywamy zarówno radości, jak i trudności. Musimy ją wspierać, pokazując, że jest dla nas ważna i jesteśmy otwarci na jej potrzeby” – dodała prezydent miasta Zabrze.