Podsumowanie spotkania prezydent Zabrza z mieszkańcami dzielnicy Mikulczyce i Radą Dzielnicy

7 marca miało miejsce istotne wydarzenie dla mieszkańców dzielnicy Mikulczyce. W siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Kultury znajdującej się przy ulicy Tarnopolskiej 50, doszło do spotkania na którym obecna była prezydent Zabrza – Małgorzata Mańka-Szulik. W rozmowach uczestniczyli także członkowie Rady Dzielnicy Mikulczyce oraz sami mieszkańcy. Celem zebrania było omówienie aktualnych i przyszłych inwestycji realizowanych na terenie dzielnicy.

W trakcie spotkania dokonano podsumowania wszystkich inwestycji, które zostały przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat. Wśród nich warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych projektów takich jak: budowa przedłużenia Alei Korfantego, remont torowiska znajdującego się w ciągu ulicy Tarnopolskiej czy przebudowa skrzyżowania ulic: Tarnopolskiej, Chopina oraz Kościuszki.

Pozostałe projekty, które zostały omówione podczas spotkania to między innymi kompleksowy remont nawierzchni ulicy 11 Listopada, wymiana stolarki okiennej oraz remont elewacji dawnego Ratusza. Omówiono również termomodernizację przedszkoli i szkół, budowę nowego obiektu przedszkolnego dla 250 dzieci, a także powstanie nowych placów zabaw i boisk. Mieszkańcy dzielnicy mogą również spodziewać się remontów i budowy nowych chodników, a także rozwijania tzw. małej architektury.

Dodaj komentarz