Udzielanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego w uroczystości na terenie Zabrza

Jedenaście dni temu miało miejsce specjalne wydarzenie, które odbyło się w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w mieście Zabrze. To właśnie tam dokonano wręczenia Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Osobami, które otrzymały „Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego” byli: prezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Katowicach Jan Musiał oraz Iwona Nowakowska, dyrektorka Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu. Odznaczenia wręczyła Urszula Koszutska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego.

W uroczystości uczestniczyli liczni goście, wśród których znaleźli się m.in.: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent miasta Zabrze, Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, Roman Grabowski, prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Zabrze, poseł na Sejm RP Mateusz Bochenek, Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze, Jan Pawluch, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze oraz Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego to regionalne odznaczenie, które zostało ustanowione uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 11 grudnia 2000 roku. Przyznawane jest ono osobom i podmiotom, które swoją działalnością na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu. Odznaka ta ma dwa stopnie: złoty i srebrny.

Zgodnie z regulaminem, odznakę tę można nadać różnym podmiotom takim jak: osoby fizyczne, instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców czy organizacje społeczne i zawodowe. Wyróżnienie może być również nadane osobom spoza województwa oraz podmiotom zagranicznym jako wyraz uznania dla ich wkładu w rozwój województwa śląskiego. Inicjatywę nadania odznaki może podjąć sam Sejmik Województwa Śląskiego lub może to zrobić na wniosek innych instytucji, organizacji społecznych, organów samorządu terytorialnego czy przedsiębiorców. Wnioski kieruje się do przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz