36-letni mężczyzna z Zabrza trafia do aresztu za znęcanie się nad żoną: Policja apeluje o czujność

Już najbliższe trzy miesiące upłyną dla 36-letniego zabrzanina pod znakiem aresztu śledczego. Mężczyzna ten został zatrzymany przez funkcjonariuszy ze zabrzańskiego Komisariatu III Policji pod zarzutem znęcania się psychicznego i fizycznego nad swoją żoną. Środowy wyrok sądu orzekł tymczasowe aresztowanie, zaś oskarżonemu grozi teraz nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Zaangażowani w sprawę policjanci dokładnie przeanalizowali zgromadzone na przestrzeni ponad roku dowody przemocy, jakiej doznawała 36-letnia żona zatrzymanego. Prześladowania miały charakter zarówno psychiczny, jak i fizyczny, przy czym niedawno doszło nawet do groźby użycia noża. Po zgłoszeniu incydentu i zebraniu odpowiednich dowodów, mężczyzna został zatrzymany i postawiony przed sądem. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, co doprowadziło do decyzji o jego tymczasowym aresztowaniu.

Policja, wraz z innymi organami zajmującymi się problematyką przemocy domowej, takimi jak gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych czy ośrodki pomocy społecznej, zobowiązana jest do podejmowania działań w przypadku przemocy w rodzinie. Te działania realizowane są w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Zadaniem sił porządku w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej jest zapobieganie jej na etapie, który jeszcze nie spełnia kryteriów przestępstwa. Każdy sygnał dotyczący potencjalnej przemocy domowej jest przez policję natychmiast rejestrowany i analizowany. Mając na uwadze dobro obywateli, policja oferuje różne kanały komunikacji wspierające walkę z przemocą domową.

W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia osoby doświadczającej przemocy, należy niezwłocznie skorzystać z numeru alarmowego 112. Operatorzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego niezwłocznie przekazują zgłoszenie do odpowiednich jednostek policyjnych.

Jeśli nie można nawiązać połączenia głosowego, możliwe jest skorzystanie z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112” uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozwala ona na zgłoszenie zdarzenia alarmowego oraz dodanie adresów, pod którymi użytkownik najczęściej przebywa. Aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

Obok kontaktu z numerem alarmowym 112, osoby doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać z aplikacji „Moja Komenda”. Tej mobilnej platformy, która pozwala na nawiązanie kontaktu z odpowiednią jednostką policyjną. Aplikacja udostępnia informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów, a także dane kontaktowe ponad 8000 dzielnicowych na terenie całego kraju.

Dodatkowo, na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępna jest platforma „Policja E-usługi”, która umożliwia kontakt z policją. W ramach portalu dostępna jest także Centralna Książka Telefoniczna, ułatwiająca wyszukanie danych kontaktowych odpowiedniej jednostki policyjnej.

Dla osób potrzebujących fachowej porady dostępny jest również Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie (tel. 800 120 226), czynny w dni robocze od 9:30 do 15:30.

W przypadku przemocy domowej nie należy milczeć. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub powiadom odpowiednie służby!

Dodaj komentarz