Zawieszenie ruchu na ulicy 11 Listopada z powodu bieżących prac remontowych

Chciałbym poinformować wszystkich kierowców, że na ulicy 11-go Listopada w Zabrzu prowadzone są obecnie prace remontowe. Te działania są częścią projektu noszącego tytuł „Remont ulicy 11-go Listopada w Zabrzu”. W konsekwencji, w najbliższy poniedziałek i wtorek, tj. 29 i 30 kwietnia, trasa ta zostanie czasowo zamknięta dla ruchu.

Oznacza to, że od godziny 6:00 do 18:00 ulica ta nie będzie dostępna dla jakiegokolwiek ruchu pojazdów. To ograniczenie dotyczy również miejscowej komunikacji miejskiej, a w szczególności autobusów linii nr 86.

Szeroka gama prac jest uwzględniona w ramach tego projektu remontowego. Zostaną przeprowadzone następujące czynności:

  • wymiana warstw bitumicznych,
  • naprawa powierzchni chodników i zjazdów,
  • wymiana uszkodzonych krawężników oraz obrzeży,
  • remont studzienek kanalizacji deszczowej,
  • wycinanie drzew, które utrudniają wykonanie prac, a następnie posadzenie nowych drzew jako zastępczych,
  • odtworzenie i wymiana oznakowania pionowego oraz poziomego.

Dodaj komentarz