36-letni mężczyzna z Zabrza aresztowany za psychiczne i fizyczne znęcanie się nad żoną

Jednym z ostatnich działań zabrzańskiej policji było zatrzymanie 36-letniego mężczyzny, który przez ponad rok terroryzował swoją żonę, także w wieku 36 lat. W wyniku zgromadzonego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o umieszczeniu mężczyzny w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy. Decyzja ta zapadła w środę, a za popełnione czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dochodzenie przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komisariatu III Policji w Zabrzu dowiodło, że 36-latek zarówno psychicznie, jak i fizycznie znęcał się nad swoją partnerką. W ostatnim czasie miał jej nawet grozić śmiercią, przykładając nóż do jej gardła. Działania mężczyzny zostały przerwane dzięki interwencji policji, która zareagowała na zgłoszenie o znęcaniu się. Po zebraniu dowodów i przesłuchaniu podejrzanego, mężczyzna przyznał się do zarzutów.

Narzędziem pomocnym w zwalczaniu przemocy domowej jest procedura „Niebieskiej Karty”, do której realizacji zobowiązane są nie tylko jednostki policji, ale także m.in. jednostki pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ośrodki ochrony zdrowia. Procedura ta ma na celu interwencję na etapie, który jeszcze nie spełnia znamion przestępstwa.

Policja realizuje szereg inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jednym z nich jest udostępnianie kanałów komunikacji, takich jak numer alarmowy 112 obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W razie zagrożenia stosowana może być również bezpłatna aplikacja „Alarm 112”, dostępna dla systemów Android i iOS, dzięki której można zgłaszać sytuacje alarmowe bez konieczności nawiązywania połączenia głosowego.

Kolejną formą kontaktu ze służbami jest aplikacja „Moja Komenda”, która umożliwia nawiązanie kontaktu z odpowiednimi policjantami telefonicznie czy mailowo, a także dzięki usługom lokalizacyjnym wskazuje najbliższy obiekt policyjny. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępna jest również platforma „Policja E-usługi”, która umożliwia kontakt z policją czy wyszukiwanie danych kontaktowych odpowiedniej jednostki.

Dla osób, które doświadczyły przemocy domowej, dostępne są również porady specjalistów za pośrednictwem Policyjnego Telefonu Zaufania (tel. 800 120 226), obsługiwanego przez funkcjonariuszy z Biura Prewencji KGP. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do reagowania na wszelkie sygnały dotyczące możliwości wystąpienia przemocy w rodzinie. Jeżeli jesteś jej świadkiem, powiadom odpowiednie służby!

Dodaj komentarz