Zabrzański Budżet Obywatelski wchodzi w jedenastą rundę: mieszkańcy decydują, na co zostanie wydane 7,5 mln zł

Miasto Zabrze wchodzi w kolejną fazę swojego Budżetu Obywatelskiego, który obecnie przechodzi przez swoją jedenastą edycję. Mieszkańcy miasta mają teraz możliwość wprowadzenia swoich propozycji na to, jak powinno zostać wydane 7,5 miliona złotych przeznaczonych na ten cel. Aplikacje będą przyjmowane do 23 maja, przy czym liczba wniosków złożonych przez mieszkańców w poprzednich dziesięciu edycjach przekroczyła już 950. Spośród nich wybrano do realizacji 215 – wiele z nich już służy mieszkańcom.

Zorienotowany na społeczność Zabrzański Budżet Obywatelski (ZBO) rozpoczyna swoją kolejną edycję, ZBO 2024. Od 22 kwietnia do 23 maja jest okres składania wniosków. Wstępna weryfikacja zakończy się 7 sierpnia, a końcową listę projektów kwalifikujących się do głosowania poznamy 28 sierpnia. Sam proces głosowania rozpocznie się 9 września i potrwa do 26 września, a wyniki zostaną ogłoszone 10 października.

Midzy innymi dzięki różnorodności projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, w Zabrzu powstały obiekty służące różnym grupom mieszkańców. Wybiegi dla psów, korty tenisowe, skateparki, siłownie na świeżym powietrzu i nowe boiska piłkarskie to tylko niektóre z nich. Z każdą kolejną edycją Budżetu Obywatelskiego miasto staje się coraz lepiej dostosowane do potrzeb swoich mieszkańców. Tym razem, na realizację projektów zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców miasto przeznaczyło łączną kwotę 7,5 mln zł.

W ramach dziesięciu poprzednich edycji ZBO, mieszkańcy Zabrza złożyli ponad 950 wniosków. Głosując (głównie elektronicznie), wybrali 215 z nich do realizacji. Na te projekty miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 około 53 milionów złotych. Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła ważność aktywnego uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o tym, jak mają być wydatkowane pieniądze, które są przeznaczone na kolejne edycje budżetu obywatelskiego.

Możliwość składania wniosków w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego jest otwarta dla wszystkich mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat. Wnioski mogą być złożone drogą pocztową, osobiście lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Zabrzu na platformie ePUAP. Aby wziąć udział w głosowaniu, konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz potwierdzenie ukończenia 13 roku życia. W przypadku korzystania z formy elektronicznej głosowania należy dodatkowo podać numer telefonu lub adres e-mailowy, na który zostanie wysłane potwierdzenie głosowania.

Dodaj komentarz