Poszukiwani nowi wolontariusze do zabrzańskiego schroniska dla zwierząt "Psitulmnie"

Schronisko dla zwierząt „Psitulmnie” z Zabrza rozpoczęło proces rekrutacji nowych wolontariuszy. Osoby chętne mogą zgłaszać swoje kandydatury najpóźniej do 15 czerwca, jednak należy pamiętać, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

„Psitulmnie”, znane schronisko w mieście Zabrze, poszukuje miłośników zwierząt gotowych poświęcić swój czas na opiekę nad podopiecznymi placówki. Aby zgłosić swój udział w rekrutacji, kandydat musi być w wieku co najmniej 14 lat. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna jednak przedstawić pisemną zgodę od rodzica lub prawnego opiekuna. Po spełnieniu tych warunków, kandydatów ocenia komisja naborowa podczas spotkania zaplanowanego na dni 22 – 23 czerwca.

Osoby zainteresowane angażem w działalność schroniska powinny przemyśleć swoją decyzję, zważywszy iż ilość miejsc dla wolontariuszy jest ograniczona. Schronisko apeluje o odpowiedzialne podejście do zobowiązań, jakie niesie za sobą wolontariat.

Chcąc zgłosić swoją kandydaturę, należy wysłać aplikację najpóźniej do 15 czerwca z tematem „nabór dla wolontariuszy 22-23.06.2024”. W odpowiedzi kandydat otrzyma ankietę do wypełnienia, którą powinien jak najszybciej zwrócić. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decydująca będzie kolejność wpływu kompletnych aplikacji.

Tylko osoby, które otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania się, będą mogły wziąć udział w procesie rekrutacji.