W Zabrzu rozpoczynają się prace związane z naprawą DTŚ

Dzień 10 czerwca, który przypadał na poniedziałek, był dniem rozpoczęcia prac remontowych na odcinku zabrzańskim drogi ekspresowej DTŚ. Prace będą prowadzone początkowo na jezdni kierującej do Gliwic, konkretnie na odcinku łączącym zjazd na rondzie Sybiraków z granicą miasta Gliwice. Ten fragment drogi tymczasowo zostanie wyłączony z ruchu.

W czasie trwania robót miejsce ma reorganizacja ruchu na wspomnianym odcinku DTŚ w Zabrzu. Pojazdy w obu kierunkach będą korzystać z południowej jezdni DTŚ – po jednym pasie dla każdego kierunku. Przekierowanie z północnej na południową jezdnię nastąpi przy zjeździe z DTŚ na rondzie Sybiraków, natomiast powrót na północną stronę drogi przewidziano na granicy miasta Zabrze i Gliwice. Należy dodać, że prace wymusiły także czasowe zamknięcie węzła łączącego drogę ekspresową DTŚ z ulicami Roosevelta (w Zabrzu) i Sikorskiego (w Gliwicach), skierowanego w stronę Gliwice Sośnica.

Szczegółowy plan organizacji ruchu prezentuje się następująco: na wysokości Hali MOSiR zaplanowano przekierowanie ruchu pojazdów na jezdnię przeciwnego kierunku (czyli w stronę Katowic) po specjalnie wybudowanych przejazdach awaryjnych. Dodatkowo, będzie możliwy zjazd z DTŚ na rondzie Sybiraków dla pojazdów jadących od strony Katowic. Przy tym, zamknięty zostanie dojazd do DTŚ z ronda Sybiraków w kierunku Gliwic oraz węzeł znajdujący się w rejonie ulicy Roosevelta. Dotyczy to zarówno zjazdu z DTŚ w stronę ronda łączącego ulice Roosevelta i Sikorskiego w Gliwicach, jak i wjazdu na DTŚ od tego ronda (od strony Gliwic i ulicy Sikorskiego). Objazdy do najbliższego zjazdu na DTŚ, na autostradę A1 oraz A4 będą możliwe poprzez ulice: Roosevelta, de Gaulle’a oraz rondem Sybiraków.

Trwające prace naprawcze obu jezdni zabrzańskiego odcinka drogi ekspresowej DTŚ mają być prowadzone przez około 6 miesięcy.