Zakończono prace remontowe na ulicach 11 Listopada i Chłopskiej w Zabrzu

Prace remontowe prowadzone na ulicy 11 Listopada w Zabrzu zostały zakończone. W ramach tych prac dokonano m.in. wymiany warstwy bitumicznej, odnowienia chodników oraz dojazdów do poszczególnych nieruchomości. Robotnicy drogowi zastąpili uszkodzone elementy infrastruktury takie jak krawężniki czy obrzeża, a także przeprowadzono renowację studzienek kanalizacji deszczowej. Drzewa, które utrudniały realizację przedsięwzięcia, zostały usunięte i zastąpione nowymi nasadzeniami.

Firma DROGOPOL Spółka z o.o., mająca swoją siedzibę w Katowicach, była wykonawcą tych robót budowlanych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 3 miliony złotych (2 852 121,06 PLN brutto).

Miasto Zabrze zdobyło fundusze na realizację tego zadania od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Suma dofinansowania wyniosła 1 427 508,55 PLN, co zgodnie z umową stanowi maksymalne 50% wartości zadania. Rzeczywisty wkład finansowy z Funduszu, stanowiący 50% kwalifikowalnych kosztów, wyniósł 1 426 060,53 PLN.

Miasto Zabrze informuje także o zakończeniu przebudowy ulicy Chłopskiej. Prace na tej ulicy obejmowały m.in. odnowienie systemu kanalizacji deszczowej, instalację oświetlenia ulicznego oraz kanalu technologicznego, renowację chodników i miejsc parkingowych, a także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych.

Całościowy koszt robót na ulicy Chłopskiej wyniósł 5 135 611,96 PLN brutto. Miasto uzyskało również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – tym razem w wysokości 2 814 553,54 PLN. Tak jak w przypadku ulicy 11 Listopada, fundusze te stanowiły maksymalnie 50% wartości zadania. Rzeczywista kwota dofinansowania, wynosząca połowę kwalifikowanych kosztów, wyniosła 2 562 585,64 PLN.