Wotum zaufania dla prezydentki Agnieszki Rupniewskiej, ale brak absolutorium

Po ponad trzydziestu dniach sprawowania urzędu, prezydentka miasta Agnieszka Rupniewska uzyskała wotum zaufania od lokalnej rady miejskiej. Jest to oznaka stabilizacji jej władzy, mimo iż nie zostało jej udzielone absolutorium. Wynik głosowania jest zaskakujący, biorąc pod uwagę fakt, iż posiada ona „większość” swoich zwolenników w radzie.

Prezydentka Rupniewska wyraziła swoje zadowolenie z decyzji rady miejskiej na swoim profilu społecznościowym, stwierdzając, że nie było żadnych głosów przeciwko. 21 radnych poparło ją, natomiast cztery osoby zdecydowały się wstrzymać od głosowania.

Jednak mimo otrzymania wotum zaufania, rada miejska nie udzieliła prezydentce absolutorium. Może to być spowodowane negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą wykonania budżetu Miasta Zabrze za rok 2023. Co istotne, jeżeli absolutorium zostałoby udzielone, musiałoby obejmować również osobę, która obecnie nie pełni już funkcji prezydenta, a mianowicie Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Według raportu Regionalnej Izby Obrachunkowej, deficyt budżetu za 2023 rok wyniósł 143.884.433,72 zł – jest to o 11.418.508,72 zł więcej niż planowano. Powodem tego jest osiągnięcie niższych od planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Raport pokazuje również, że zadłużenie miasta Zabrze na koniec roku 2023 wynosiło 781,955.781,74 zł, co stanowiło 62,3% realizowanych dochodów.

Mieszkańcy miasta muszą przygotować się na trudne czasy. Już teraz ogłoszono kilka cięć budżetowych, co może uniemożliwić realizację niektórych inwestycji oraz spowodować wzrost cen usług komunalnych i niektórych usług (na przykład obiektów rekreacyjnych takich jak miejskie kąpieliska).