Ważne informacje związane z wywozem śmieci

W Zabrzu wywozem oraz gospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców zajmie się wrocławska firma ALBA. Firma FCC Polska, która pełniła tę rolę do tej pory odwoływała się od tej decyzji, jednakże KIO nie poprało tych zarzutów. W związku z tym miasto Zabrze oficjalnie może podpisać umowę z firmą ALBA, która zakończy się pod koniec roku 2021.

Decyzja o zmianie firmy zajmującej się wywozem śmieci nie jest bezpodstawna. Wręcz przeciwnie, mieszkańcy oraz władze miasta w ostatnich czasach miały bardzo złe doświadczenia z firmą FCC. Chodzi przede wszystkim o smród dobiegający od strony instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, która mieści się przy ul. Cmentarnej. Prośby nic nie wskórały, tak samo jak ostrzeżenia, dlatego nastąpiła zmiana firmy zajmującej się gospodarką odpadami komunalnymi. Zmiany te zauważono już w pierwszym tygodniu października.

W tym miejscu warto podać ważną informację dla wszystkich mieszkańców, a mianowicie ceny za wywóz odpadów nie ulegną zmianie. Mowa cały czas o kwocie 27,70 zł od osoby na miesiąc, kiedy chodzi o śmieci segregowane. Z kolei kwota 48,40 przypada na śmieci, których nie poddaje się segregacji. ALBA to rzeczowa firma i już na chwilę obecną w coraz większej ilości miejsc można spotkać ich pojemniki na odpady. Oby współpraca odbywała się pomyślnie i miasto pozostawało wolne od nieprzyjemnego zapachu śmieci.