Koniec remontu boiska w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Walka”

Ponad 2 miliony złotych przeznaczono na remont boiska w zabrzańskim Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Walka”. W ramach remontu wymieniono całą nawierzchnię, a także zamontowano nowe bramki. Dzięki tej inwestycji, zmodernizowany obiekt jest w pełni przystosowany do najnowocześniejszych norm europejskich federacji piłkarskich.

Wymiana nawierzchni boiska

Remont w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Walka” w Zabrzu wiązał się głównie z wymianą nawierzchni na tamtejszym boisku piłkarskim. Oprócz wymiany nawierzchni zamontowano także nowe bramki, a także dostosowano cały obszar wokół boiska. Oznacza to, że obiekt po modernizacji spełnia wszelkie wymagania europejskich federacji piłkarskich. Był to ważny krok w kierunku rozwoju Ośrodka, aby młodzi adepci mieli odpowiednie warunki do rozwijania swoich talentów.

Miasto pozyskało dofinansowanie na realizację inwestycji

Warto zaznaczyć, że cała inwestycja pochłonęła ponad 2 miliony złotych. Mniej więcej połowę z wymaganej kwoty udało się zdobyć z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Z kolei drugą część kwoty wyłożyło miasto Zabrze. Warto dodać, że młodzi adepci sportu mogą już w pełni korzystać ze zmodernizowanego obiektu w ośrodku „Walka”. Oficjalne otwarcie boiska, a także honorowe przecięcie wstęgi odbyło się w czwartek 26 sierpnia.