Nowe połączenia kolejowe na Śląsku: umowa podpisana

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zatwierdziły kontrakt dotyczący planowania łącznic kolejowych, które mają za zadanie ułatwić wprowadzenie nowych tras między Bytomiem, Zabrzem i Rudą Śląską. Wszystko to odbędzie się w ramach programu Kolej Plus.

Celem implementacji nowych łącznic jest unowocześnienie transportu pasażerskiego pomiędzy Bytomiem, Zabrzem, Rudą Śląską oraz Katowicami. Podróżowanie między Bytomiem a Rudą Chebzie ma trwać tylko 10 minut, natomiast jazda od Rudy Orzegowej do Katowic – 15 minut. Ponadto, projekt ma na celu wprowadzenie możliwości przemieszczania się pomiędzy nowymi dzielnicami Bytomia i Rudy Śląskiej a siecią transportu kolejowego. To z kolei umożliwi uruchomienie dodatkowych tras w obrębie sieci kolejowej aglomeracji.

Zaplanowano budowę dwóch nowych łącznic, które będą umożliwiały podróże od Bytomia przez Rudę Orzegów do Rudy Śląskiej i Zabrza. Planowane jest też unowocześnienie linii kolejowej nr 189 pomiędzy Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie. Przystanek Ruda Orzegów oraz stacja w pobliżu ulicy Zabrzańskiej w Bytomiu są kolejnymi elementami planu.

Projekt dotyczący linii kolejowych nr 189 i 132 oraz budowy łącznic zostanie zrealizowany w latach 2023–2026. Planowane prace budowlane mają rozpocząć się w roku 2026 i potrwać do końca roku 2029. Całość projektu będzie kosztować ponad 270 milionów złotych.

Na terenie województwa śląskiego przewiduje się realizację ośmiu projektów za sumę przekraczającą 2 miliardy złotych, wszystko to dzięki rozbudowie sieci kolejowej w ramach programu Kolej Plus.