Postęp prac nad budową centrów przesiadkowych w mieście

Na stronie internetowej miasta zostały udostępnione najnowsze wiadomości dotyczące postępu prac związanych z budową centrów przesiadkowych. Istotną informacją jest, że obecnie przygotowywane są przestrzenie na zielone dachy w obiekcie lokalizowanym przy ulicy Goethego.

Podczas poprzednich etapów prac, koncentrowano się na infrastrukturze drogowej wokół dworca oraz budowanego obiektu. Wykonano przekładkę instalacji takich jak gazowe, wodne czy elektryczne. Ten krok był niezbędny do przystąpienia do budowy nowej infrastruktury w tym rejonie.

Szczególnie warto podkreślić, że powstający budynek przy ulicy Goethego będzie miał cztery piętra. Pierwsza kondygnacja zostanie przeznaczona na perony komunikacji miejskiej, natomiast drugie i trzecie piętro będzie pełniło funkcję parkingu dla 140 pojazdów. Na szczycie budynku zaplanowane jest miejsce, gdzie pasażerowie będą mogli zrelaksować się oczekując na transport.

Planowany koszt całego przedsięwzięcia to ponad 54,7 milionów złotych brutto. Projekt ten ma być zrealizowany do końca października bieżącego roku.

Również mieszkańcy Rokitnicy są świadkami intensywnych prac prowadzonych przy budowie centrum przesiadkowego przy ulicy Ofiar Katynia. Aktualnie finalizowane są prace dotyczące konstrukcji budynku obsługującego pasażerów. Wewnątrz obiektu prowadzone są prace mające na celu wydzielenie poszczególnych pomieszczeń oraz instalacje.

Prace objęły także modernizację sieci znajdującej się na terenie nowo powstającego centrum (kanalizacja deszczowa, instalacja sanitarna, wodociąg i magistrala wodociągowa oraz sieć gazowa). Jednocześnie prowadzone są prace drogowe.

Centrum przesiadkowe, które powstaje przy ul. Ofiar Katynia w Rokitnicy, oferować będzie otwarte perony, zewnętrzny parking i obiekt o powierzchni 276 metrów kwadratowych, gdzie poza poczekalnią znajdować się będą punkty usługowe.