Nadchodzą zmiany: Przyrów może odzyskać status miasta po 154 latach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje propozycję, która może zrewolucjonizować status administracyjny Przyrowa. Ta częstochowska wieś, w której zamieszkuje ponad 3500 osób, ma szansę na odzyskanie praw miejskich po upływie 154 lat. Przyrów miał status miasta do 1870 roku i teraz, w ramach projektu Ministerstwa, ma szansę na powrót do tej prestiżowej rangi.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 1 stycznia 2024 roku, na mapie województwa śląskiego planowane jest wprowadzenie nowego miasta. Projekt ten dotyczy przedefiniowania granic niektórych gmin i miast, nadania statusu miasta wybranym miejscowościom, a także zmiany nazw i siedziby władz gminy. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, liczba miast na mapie Polski wzrosłaby o kilkadziesiąt.

Jednym z tych miejsc, które mają szansę odzyskać swoją dawną rangę miejską jest Przyrów – wieś zlokalizowana w powiecie częstochowskim. Została założona jako miasto 15 marca 1369 roku, ale straciła swoje prawa miejskie w 1870 roku na mocy dekretu cara Aleksandra II. Czynniki takie jak miejski charakter miejscowości, rozwinięta infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa oraz fakt, że większość mieszkańców utrzymuje się z dochodów niewiążących się z rolnictwem, przemawiają za przywróceniem jej statusu miasta.

Ważne znaczenie dla decyzji mają również zabytki znajdujące się na terenie Przyrowa – układ urbanistyczny z 1369 r., wpisany do rejestru zabytków nieruchomości województwa śląskiego oraz kościół św. Mikołaja pochodzący z połowy XVII wieku. Nie bez znaczenia jest również poparcie mieszkańców dla idei przywrócenia Przyrowowi statusu miasta, wyrażone podczas przeprowadzonych konsultacji.