Decydujący moment dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Znajdujemy się w trakcie dziesiątej odsłony Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Już wiadomo, jakie inicjatywy mieszkańców udało się zakwalifikować do finału i 12 października dowiemy się, które z nich uzyskają największe poparcie i zostaną zrealizowane. Całość środków przeznaczonych na projekty wynosi 6 milionów 600 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie podzielona pomiędzy 21 puli dzielnicowych oraz jedną pulę ogólnomiejską w wysokości 1 milion złotych. Za kilka dni rusza głosowanie – od 11 września, aż do 28 września mieszkańcy Zabrza będą mogli decydować o tym, na które projekty powinny zostać przeznaczone fundusze.

Na etapie oceny wniosków, zebrano pozytywne opinie na temat 79 projektów złożonych przez mieszkańców. Niestety, siedem wniosków nie przeszło pozytywnie procedury prawno-technicznej. Wniesiono również jedno odwołanie, które po analizie doprowadziło do ponownego zakwalifikowania projektu jako kandydata do finansowania. W finale mamy zatem siedem projektów ogólnomiejskich oraz 72 projekty dzielnicowe.

Każdy obywatel Zabrza ma możliwość oddania swojego głosu – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Nie jest już wymagane posiadanie meldunku w mieście, wystarczy poczucie przynależności do lokalnej społeczności. Aby zagłosować, konieczne jest podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na procedowanie zgodnie z regulaminem. Osoby chcące skorzystać z opcji głosowania online muszą podać numer telefonu komórkowego lub adres e-mailowy, na który zostanie wysłany specjalny kod identyfikacyjny umożliwiający udział w głosowaniu. Każdy może oddać jeden głos na wybrany projekt dzielnicowy (niekoniecznie ze swojej dzielnicy) oraz jeden głos na projekt ogólnomiejski.