Spotkanie w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej w Zabrzu z udziałem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

20 września 2023 roku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu stała się miejscem spotkania, które zgromadziło przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Zabrza. Głównym celem tego spotkania było omówienie najważniejszych kwestii dotyczących działania i współpracy pomiędzy jednostkami straży pożarnej.

Przebieg spotkania był intensywny – rozpoczął się od prezentacji zmian wprowadzanych przez najnowszą nowelizację Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Te zmiany były tematem szczególnie istotnym dla wszystkich zgromadzonych, a ich omówienie stanowiło kluczowy element tego spotkania.

Na liście gości znaleźli się m.in.: st. bryg. Tomasz Bajerczak – Komendant Miejski PSP w Zabrzu, st. kpt. Tomasz Szymański – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu, st. kpt. Grzegorz Gorpiel – Dowódca JRG Zabrze oraz Pan Artur Nowakowski – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zebranie zgromadziło także prezesów, naczelników oraz innych przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Zabrza.

Dodaj komentarz