Unieważniony przetarg na paliwo i autobusy wodorowe w Zabrzu

Plany Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) dotyczące wprowadzenia autobusów zasilanych wodorem do publicznego transportu miejskiego napotkały przeszkodę, kiedy samorząd zdecydował o unieważnieniu przetargu na zakup tego paliwa. Dodatkowo, metropolia ma zamiar anulować także przetarg na zakup autobusów zasilanych wodorem, który był finansowany za pomocą dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Proces przetargowy na dostawę paliwa wodorowego, zapoczątkowany przez GZM w marcu bieżącego roku, miał na celu pozyskanie 1435 ton tego surowca. Zakup miał być realizowany przez okres pięciu lat, począwszy od momentu dostarczenia pierwszych wodorowych autobusów miejskich zamówionych w ramach innego postępowania przetargowego. Przetarg przewidywał możliwość zwiększenia ilości paliwa do 880 ton.

GZM oczekiwała na składanie ofert aż do 10 sierpnia. Ostatecznie wpłynęła jedna propozycja od Orlenu, która była o 24,6 mln zł wyższa od założonego budżetu zamówienia wynoszącego 133,1 mln zł brutto. Decyzję o anulowaniu przetargu podjęto w ostatnich dniach i umieszczono na platformie zamówień Metropolii.

Obecna niestabilność finansowa samorządów doprowadziła do zmniejszenia chęci ryzykowania inwestycji w nowe technologie, jak w tym przypadku autobusy zasilane paliwem wodorowym. Mimo rządowego wsparcia na zakup tego typu pojazdów przez dotację, koszty eksploatacji są o 100% wyższe ze względu na wysokie ceny paliwa – jak podkreślił Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM. Dodatkowo, brak dodatkowego wsparcia finansowego powoduje, że koszty bieżące stają się coraz bardziej przytłaczające dla samorządów – dodał Karolczak, potwierdzając jednocześnie plany unieważnienia jeszcze nie ogłoszonego przetargu na autobusy wodorowe.

Dodaj komentarz