Zakończenie prac budowlanych na alei Korfantego w Zabrzu

W Zabrzu zakończono prace nad rozbudową alei Korfantego. Prace te obejmowały odcinek pomiędzy ulicą Heweliusza a Brygadzistów. Dnia 28 września, po zakończeniu prac, odnowiony fragment drogi został udostępniony do użytku. Pierwszymi użytkownikami nowego odcinka byli cykliści.

Joachim Wienchor, radny Rady Dzielnicy Mikulczyce, wyraził swoje zadowolenie z ukończenia tego projektu. Podkreślił, że to jest wielki krok naprzód dla ich dzielnicy i że bezpieczeństwo w tej części miasta znacznie się poprawiło. Wyraził również, że mieszkańcy są pod dużym wrażeniem, zwłaszcza ilością światła wieczorem, które zapewnia doskonałą widoczność.

Prezydent miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, podkreśliła skuteczną realizację tego zadania. Dodała również, że możliwa była ona dzięki doskonałej współpracy z wykonawcą oraz rządem. Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Zabrzu, potwierdziła skuteczność władz miasta w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje.

Dyrektor podkreśliła, że dla Miejskiego Zarządu Dróg zaszczytem było uczestniczenie w tak istotnym projekcie. Wspomniała o niezłomnej determinacji prezydent miasta w realizowaniu celów, które przez lata były odkładane, oraz o skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ich sfinansowanie.

Inwestycja ta kosztowała łącznie 42 mln zł. Zabrzu udało się zdobyć dofinansowanie na ten cel w wysokości 30 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Nowego Ładu.

Dodaj komentarz