Przegląd demograficzny w Polsce do roku 2022

Raport dotyczący sytuacji demograficznej w Polsce do końca 2022 roku pokazuje, że liczba obywateli kraju spadła do 37 milionów 766 tysięcy, co stanowi spadek o 141 tysięcy w porównaniu do końca poprzedniego roku. Te dane pokazują, że kryzys demograficzny jest realnym problemem, a odwrócenie tej negatywnej tendencji nie jest prostym zadaniem. Wskaźnik rzeczywistego ubytku populacji wyniósł -0,37 procent, co sugeruje, że straciliśmy 37 osób na każde dziesięć tysięcy mieszkańców.

Pandemia koronawirusa miała wyjątkowy wpływ na kształtowanie procesów demograficznych w latach 2020 i 2021, powiększając negatywne trendy, które obserwowano przez ostatnią dekadę. Populacja Polski maleje od roku 2012, z mało znaczącym wyjątkiem niewielkiego wzrostu o niecałe tysiąc osób w roku 2017. Kluczowym czynnikiem wpływającym na zmiany w populacji w ostatnich latach jest współczynnik przyrostu naturalnego, który jest ujemny od roku 2013.

Niekorzystna sytuacja związana z umieralnością i urodzeniami w 2022 roku doprowadziła do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. Jego ujemna wartość była czterokrotnie wyższa niż w 2019 roku, kiedy ubytek wynosił 9 osób na każde dziesięć tysięcy mieszkańców. Dla porównania, w czasach demograficznego boomu lat pięćdziesiątych, populacja zwiększała się o około 200 osób na dziesięć tysięcy, a w latach osiemdziesiątych o około 100.

Dodaj komentarz