Zabrze otrzyma 100 mln zł na rewitalizację terenów po byłej kopalni z Programu Inwestycji Strategicznych

Miasto Zabrze otrzyma znaczące wsparcie finansowe w wysokości 100 milionów złotych. Te środki, pochodzące z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, zostaną przeznaczone na odnowę i rozwój terenów, które niegdyś zajmowała kopalnia Biskupice przy ulicy Szyb Franciszek. Celem tych działań jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju obszarów inwestycyjnych.

Informacją o tej ogromnej sumie, przeznaczonej dla Zabrza w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, podzielił się w mediach społecznościowych Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski. Zasugerował on, że wsparcie to przyczyni się do rozwoju stref przemysłowych na terenie miasta.

O przyznaniu tak znacznej kwoty dla miasta poinformowała również Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Chociaż jej pierwotny wpis nie podawał źródła finansowania, kilka godzin później został on odpowiednio zaktualizowany. Dodano informacje o tym, że fundusze pochodzą z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wprowadzono także zdjęcie przedstawiające prezydent Zabrza z wojewodą śląskim, Jarosławem Wieczorkiem.

Dodaj komentarz