Podsumowanie działań policyjnych "Bezpieczny pieszy" w Zabrzu

W miniony wtorek zabrzańska policja przystąpiła do realizacji akcji o nazwie „Bezpieczny pieszy”. Przebiegała ona na terenie całego miasta. Głównym celem funkcjonariuszy było kontrolowanie postaw kierowców względem pieszych oraz obserwacja, czy sami przechodnie przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Jednakże, pomimo tego apelu, zarówno kierowcy, jak i piesi kontynuują naruszanie przepisów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że tylko łączne przestrzeganie tychże przepisów, połączone z umiarem i odpowiedzialnością, może uchronić nas przed kalectwem lub stratą życia. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z faktu, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa na barkach każdego uczestnika ruchu drogowego.

W efekcie tej jednodniowej interwencji „Bezpieczny pieszy”, zabrzańscy policjanci odnotowali 31 wykroczeń popełnionych przez pieszych, które głównie polegały na nielegalnym przechodzeniu przez jezdnię. Ponadto, funkcjonariusze stwierdzili również 36 wykroczeń, które zostały popełnione przez osoby kierujące pojazdami.

Apelujemy ponownie do wszystkich pieszych i kierowców. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego bez wyjątku i dbajmy o nasze bezpieczeństwo! Należy pamiętać, że w przypadku jakiejkolwiek konfrontacji z pojazdem, pieszy jest zawsze w gorszej pozycji.