Ponowne otwarcie odnowionej ulicy Wolności w Zabrzu

W piątkowy poranek, autobusy miejskie ponownie zaczęły jeździć po niedawno odnowionym odcinku ulicy Wolności, znajdującej się w centralnej części Zabrza. Już dzień wcześniej przywrócono tam ruch samochodowy. Natomiast tramwaje zaczęły kursować tym odcinkiem od 18 września br.

Cała sprawa dotyczy finalizacji remontu torowiska tramwajowego na ulicy Wolności, od ulicy Miarki do ulicy Torowej (konkretnie do budynków pod numerami 203-205), który został zlecony na początku roku przez spółkę Tramwaje Śląskie. Projekt ten, zrealizowany we współpracy z władzami miasta, był częściowo finansowany ze środków europejskich przeznaczonych na lata 2014-2020. Do tej pory, warunki na tym półkilometrowym odcinku były dalekie od idealnych.

Jak donosi miasto, prace mające na celu przywrócić ruch kołowy na ulicy Wolności rozpoczęły się 12 października. W ramach remontu uruchomiono sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Wolności, de Gaulle’a i al. Korfantego, a tymczasowe oznakowanie zostało usunięte. Obecnie na zamkniętym pasie ul. de Gaulle’a kładziona jest nowa warstwa asfaltu.

Zabrzański samorząd poinformował również, że w piątek 27 linii autobusowych wróciło do swoich stałych tras. W związku z tym, radzą pasażerom sprawdzenie aktualnych rozkładów jazdy przed podróżą.

Na czas ostatnich prac remontowych na odcinku ul. Wolności od ul. Dubiela do ul. gen. de Gaulle’a, ruch kołowy na dłuższym odcinku tej ulicy (od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle’a) był zawieszony, z wyjątkiem pojazdów zaopatrujących placówki handlowe znajdujące się przy tej drodze. Tymczasem objazdy wyznaczono poprzez okoliczne ulice.

Zabrze to miasto, w którym prace modernizacyjne spółki Tramwaje Śląskie, zaplanowane na lata 2014-2020, zostały skoncentrowane w ostatnim roku realizacji projektów. Zakończono tam trzy zadania w trzech różnych miejscach: w centrum wzdłuż ulicy Wolności, w dzielnicy Zaborze (od granicy z Rudą Śląską do browaru, także wzdłuż tej samej ulicy) oraz w Mikulczycach.

Skuteczna koordynacja prac w tych trzech lokalizacjach pozwoliła na powrót tramwajów do Zabrza na stałe trasy od 18 września. Tymczasem linia numer 10, uruchomiona podczas remontu torowiska w rejonie Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie, otrzymała nową trasę.

W centralnej części Zabrza wykonawca zrealizował ostatni fragment torowiska w ciągu ostatnich tygodni. Pozostałe prace odbywały się od połowy września przy ruchu tramwajów.

Termin zakończenia prac remontowych w dzielnicy Zaborze jest planowany na 20 października br. W ciągu ostatnich tygodni, prowadzono tam prace wykończeniowe i porządkowe podczas regularnego kursowania tramwajów. Podobnie było w Mikulczycach, gdzie prace budowlane zostały już ukończone i zgłoszone do odbioru.

Projekt Tramwajów Śląskich w Zabrzu jest częścią unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej. Początkowo wartość projektu szacowano na około 885 milionów złotych kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 miliarda zł brutto; dofinansowanie unijne wynosiło ponad 560 milionów zł). Jednak łączny koszt projektu przekroczył już 1,5 miliarda zł. Projekt obejmował remonty około 100 kilometrów torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii oraz zakup 55 tramwajów.

Dodaj komentarz