Rok 2020: Wyniki X edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

W tegorocznej, dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego (ZBO) projekt o największym poparciu, który zdobył 1.433 głosy, dotyczył Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego oraz Szkoły Podstawowej nr 15 w Zabrzu. Plan zakłada utworzenie publicznie dostępnego boiska do koszykówki i siatkówki przy wspomnianym Centrum, a także budowę klasy plenerowej z monitoringiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 15, które to inwestycje mają powstać w dzielnicy Centrum Południe. Te wyniki jednak ukazują dotykające mieszkańców problemy z brakami w infrastrukturze miejskiej.

Wśród projektów ogólnomiejskich na najwięcej głosów mogły liczyć dwie propozycje: „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” – planuje on rozbudowę boiska wielofunkcyjnego, co stanowi trzeci etap tej inwestycji (3036 głosów) oraz projekt „Zabrze dla dzieci” – zakładający budowę linarnium i zestawów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów (2841 głosów). Te projekty mają na celu zaspokajanie rekreacyjnych potrzeb mieszkańców, co wpisuje się w ideę budżetów obywatelskich jako narzędzia do realizacji dodatkowych udogodnień dla społeczności lokalnej.

Interesujące jest to, że niektóre z wygranych projektów dowodzą, iż mieszkańcy Zabrza muszą korzystać z Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego, aby zaspokoić najbardziej palące potrzeby swoich społeczności, a nawet dzieci. Na przykład projekt modernizacji łazienki w Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu, zdobył najwięcej głosów na Osiedlu Młodego Górnika. Wśród wygranych propozycji można znaleźć również remonty chodników (Os. Kotarbińskiego, Zandka) lub szkolnych obiektów.

Dodaj komentarz