Jubileusz 35-lecia Szkole Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Na terenie Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu miało miejsce uroczyste obchody 35-lecia jej istnienia. W wydarzeniu uczestniczyli nie tylko uczniowie szkoły, ale także liczni goście, wśród których znaleźli się m.in. reprezentanci samorządu zabrzańskiego. Zjawiła się tam Małgorzata Mańka-Szulik, pełniąca funkcje prezydenta Zabrza, a także Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze. Nie zabrakło również Ewy Wolnicy, naczelniczki Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz przedstawicieli Śląskiego Kuratorium Oświaty i Rady Dzielnicy.

Pomimo że jest jednym z najmłodszych ośrodków edukacyjnych w mieście, historia szkoły sięga już 1988 roku. Dokładnie 1 września tego roku uczniowie po raz pierwszy usiedli w ławkach tej placówki. Dziesięć lat później, w 1998 roku, szkole nadano imię wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika, co stanowiło odniesienie do nazwy osiedla, na którym się znajduje. W roku 2005 placówka rozpoczęła działanie klas integracyjnych, które oferują swoim uczniom wiele udogodnień, takich jak bezpłatny dowóz oraz zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne.

Część artystyczną obchodów jubileuszu wypełnili sami uczniowie, którzy pod opieką wirtualnego Mikołaja Kopernika zaprezentowali swoje talenty i możliwości, jakie daje im szkoła. Występy wokalno-taneczne cieszyły się dużym uznaniem wśród rówieśników, którzy entuzjastycznie oklaskiwali swoich koleżanek i kolegów.

Dodaj komentarz