Ćwiczenia strażackie na terenie Centrum Handlowego M1 w Zabrzu

W dniu 19 października na parkingu Centrum Handlowego M1 w mieście Zabrze odbyły się praktyczne ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej z lokalnego powiatu. Należy spodziewać się wzmożonej aktywności pojazdów specjalistycznych z użyciem sygnałów dźwiękowych i świetlnych, a także możliwości pojawienia się smogu czy dymu.

Kształcenie i rozwijanie umiejętności strażaków jest kluczowym elementem ich zawodowego przygotowania. Tego rodzaju ćwiczenia stanowią doskonałą okazję do praktycznego sprawdzenia i poprawy kwalifikacji niezbędnych do efektywnej pomocy w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz planowanych na jutro ćwiczeń przewiduje symulację rozległego wypadku drogowego z zaangażowaniem autokaru i dużej liczby rannych osób. W związku z tym interweniować będą różne służby, w tym jednostki pożarnicze, pojazdy policyjne i ambulanse.

Ze względu na powyższe, mogły wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym, związane z intensywnością ruchu pojazdów uprzywilejowanych i możliwością lokalnego zadymienia. Kierujący ucztujący w okolicy musieli zachować szczególną ostrożność oraz ścisłego przestrzegania poleceń wydawanych przez służby.