Zakończenie ważnej inwestycji ciepłowniczej w Zabrzu

Projekt modernizacji sieci ciepłowniczej obejmujący osiedla Rokitnica i Helenka w Zabrzu, prowadzony przez ZPEC od 2020 roku, został niedawno zakończony. Inwestycja, wartą ponad 40 mln złotych, jest największym projektem przeprowadzonym do tej pory przez to Przedsiębiorstwo. Ten gigantyczny projekt związany z przemianą energetyczną objął likwidację dwóch lokalnych kotłowni.

Lesław Złotorowicz, prezes ZPEC, podczas oficjalnego zakończenia działania ostatniej z 49 kotłowni opalanych węglem, stwierdził: „Skończyliśmy proces dekarbonizacji w pełni – co było nie do pomyślenia jeszcze tylko cztery lata temu”. W rezultacie tej zmiany spodziewane są znaczne korzyści, między innymi redukcja emisji pyłów aż o 98 proc. oraz zmniejszenie zużycia energii o około 60 proc.

Projekt ten został sfinansowany dzięki środkom unijnym pochodzącym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia znacząco zmniejszy się emisja pyłów i innych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliwa w lokalnych kotłowniach, a także umożliwi to podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków do tej pory ogrzewanych węglem.

W ramach tego projektu wybudowano 9,228 km sieci ciepłowniczej łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica. Prace obejmowały również rozbudowę istniejącej sieci na tych terenach. Ostatnia kotłownia węglowa w dzielnicy Helenka oraz kotłownia gazowa w Rokitnica zostały zlikwidowane. Sieci te zostały teraz podłączone do Elektrociepłowni Miechowice, która jest częścią systemu ciepłowniczego Fortum Silesia S.A., spełniającym kryteria efektywnego systemu ciepłowniczego.

Dodaj komentarz