Akcja „Bezpieczny Pieszy” wznowiona przez zabrzańską drogówkę: kontrola zachowań kierowców i pieszych

Dzisiaj, funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego w Zabrzu, ponownie przeprowadzają akcję „Bezpieczny Pieszy” na terenie miasta. Ich główne zadanie to skupienie uwagi na interakcjach pomiędzy kierowcami a pieszymi, ale szczególny nacisk kładą na to, aby sprawdzić czy piesi przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Poprzez akcję „Bezpieczny Pieszy”, którą zabrzańscy policjanci mają na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego też, obok regularnych kontroli drogowych, policja systematycznie organizuje różnego rodzaju działania związane z bezpieczeństwem na drogach. Kluczowy element tej inicjatywy to zwiększenie świadomości pieszych o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, dlatego przeprowadzane są intensywne kontrole w tym zakresie.

W związku z tym, policja apeluje do pieszych i kierowców o ostrożność! Pamiętajcie, że tylko ściśle przestrzeganie zasad ruchu drogowego, połączone z rozsądkiem i ostrożnością, może nas uchronić przed poważnymi konsekwencjami, takimi jak kalectwo czy utrata życia. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa na barkach wszystkich użytkowników dróg.