Radosne obchody 110-tej rocznicy Szkoły Podstawowej nr 26 w Zabrzu i innych ważnych rocznic

W dzielnicy Mikulczyce, w mieście Zabrze, Szkoła Podstawowa nr 26 świętowała dzisiaj swoje imponujące 110-lecie. Ale to nie była jedyna okazja do radosnego świętowania dla tej szanowanej placówki edukacyjnej. Również stulecie od otwarcia klas specjalnie przeznaczonych dla polskiej mniejszości narodowej oraz trzydzieści lat od momentu, gdy szkole nadano imię Rodła, zostało godnie uczczone.

W hali gimnastycznej odbył się barwny i różnorodny program artystyczny, przygotowany przez młodych uczniów. Program ten nawiązywał do bogatej historii Polski oraz do samej historii szkoły. W ramach prezentacji dzieci wykazały się także swoimi zdolnościami wokalnymi i tanecznymi.

W uroczystościach brało udział wiele znaczących osób: prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, Łucja Chrzęstek-Bar, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze wraz z radnymi, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jan Pawluch. Obecni byli również reprezentanci Kuratorium Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Fundacji Rodziny Rodła, jak również absolwenci i przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 26.