Instalacja systemu pomiaru prędkości na odcinkach w Zabrzu: kiedy będzie gotowa do użytku?

Zarządzenia do monitorowania prędkości pojazdów na drodze krajowej DK88 w Zabrzu zostały już zainstalowane, lecz ich moment uruchomienia pozostaje nieustalony. Kamery mające na celu odcinkowy pomiar prędkości są już na swoim miejscu, jednak nadal nie wiemy, kiedy będą funkcjonować. W związku z tym, skierowaliśmy pytanie dotyczące konkretnego terminu ich działania do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Według informacji uzyskanych od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, data uruchomienia urządzeń nie jest jeszcze ustalona i zależy od zakończenia prac związanych z zapewnieniem im zasilania. Tymczasem warto wykorzystać ten okres na przypomnienie sobie obowiązujących ograniczeń prędkości na tej trasie, którą niedługo zacznie monitorować system pomiaru, gdyż nie wszyscy kierowcy te limity pamiętają.

Plan wprowadzenia pomiaru prędkości na odcinkach na DK88 był znany już od kilku lat. Lokalizacja ta to jedno z 39 miejsc w całej Polsce, gdzie planuje się zamontować urządzenia Unicam VELOCITY3. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informowało, że urządzenia te mają możliwość zapisywania naruszeń prędkości kierowców na wielu pasach ruchu, niezależnie od tego, którym pasem się poruszają. Urządzenia są przystosowane do pracy w trudnych warunkach i umożliwiają identyfikację zarówno pojazdu, jak i osoby kierującej.

Pomiary realizowane przez urządzenia określają średnią prędkość pojazdów, obliczaną na podstawie czasu jazdy pomiędzy początkiem a końcem monitorowanej trasy. Wybór lokalizacji dla urządzeń został dokonany na podstawie analizy bezpieczeństwa wszystkich dróg publicznych w Polsce. Kontrola obejmie około 200 km nowych odcinków dróg w 13 województwach, w tym fragmenty autostrad A1, A2 i A4, dróg ekspresowych S7, S11 i S14 oraz 14 dróg wojewódzkich, 3 powiatowe i 1 droga gminna.

Według Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, kluczową korzyścią płynącą z systemu pomiaru prędkości na odcinkach jest możliwość wpływania na zachowanie kierowców na długim odcinku drogi, co nie jest możliwe przy użyciu tradycyjnych fotoradarów. W miejscach, gdzie system jest już w użyciu, liczba incydentów na drodze maleje, a ruch staje się bardziej płynny.

Po zainstalowaniu urządzeń we wszystkich zaplanowanych lokalizacjach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym będzie miało do dyspozycji łącznie 73 takie urządzenia, kontrolujące około 400 km dróg w Polsce.

W województwie śląskim, oprócz DK88 w Zabrzu, wytypowano jeszcze kilka innych miejsc, w których zamontowane zostaną urządzenia monitorujące średnią prędkość pojazdów na określonym odcinku drogi. Są to: Braci Reńców 28 w Katowicach, Jankowice (Nowa) – Świerklany (Plebiscytowa) pomiędzy Jankowicami i Świerklanami oraz Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach.