Najnowszy kalkulator, opracowany przez ekspertów z ŚCCS, pozwala ocenić ryzyko śmierci u pacjentów z niewydolnością serca

Unikalne narzędzie dla specjalistów medycyny, zwane Kalkulatorem Niewydolności Serca, zostało wynalezione przez zespół ekspertów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca (ŚCCS) w Zabrzu. To jest pierwsza tego typu aplikacja w Polsce, która umożliwia lekarzom ocenę ryzyka zgonu pacjentów cierpiących na choroby serca.

Twórcami tego innowacyjnego narzędzia są wybitni specjaliści, w tym dr hab. Jacek Niedziela, prof. dr hab. Piotr Rozentryt i prof. dr hab. Mariusz Gąsior z III Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz inż. Daniel Cieśla z Działu Nauki SCCS i prof. Michał Skrzypek z Zakładu Biostatystyki SUM w Katowicach.

Zabrze Heart Failure Risk Score jest bezpłatnym narzędziem dostępnym online na stronie Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Korzystanie z tego kalkulatora wymaga posiadania wyników badań pacjenta.

Prof. dr hab. Mariusz Gąsior, szef III Kliniki i Oddziału Klinicznego Kardiologii SUM, SCCS w Zabrzu, podkreśla wartość tej nowej aplikacji dla lekarzy, zarówno w kontekście opieki szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Co istotne, opracowanie tego narzędzia oparto na wynikach leczenia polskich pacjentów. To zmienia stan rzeczy, ponieważ do tej pory lekarze musieli korzystać z zagranicznych kalkulatorów.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technik statystycznych, aplikacja umożliwia ocenę ryzyka śmierci pacjenta na podstawie ośmiu łatwo dostępnych parametrów. Jest to pierwszy kalkulator tego typu stworzony dla wszystkich pacjentów z niewydolnością serca, niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory.

Wykrywanie pacjentów o najwyższym ryzyku zgonu pozwala na intensyfikację opieki, poprzez częstsze odwiedziny kontrolne i staranną optymalizację terapii. Dr hab. Jacek Niedziela wyjaśnia, że kalkulator jest przeznaczony dla lekarzy opiekujących się pacjentami z niewydolnością serca: kardiologów, internistów i specjalistów innych dziedzin. Po wprowadzeniu kilku parametrów, uzyskujemy prognozy dla pacjenta, co umożliwia dostosowanie intensywności opieki i leczenia do indywidualnych potrzeb chorego.

Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku. Według prognoz Narodowego Funduszu Zdrowia, w Polsce cierpi na nią ponad milion osób. Mimo postępu w metodach diagnostycznych i terapeutycznych, śmiertelność z powodu niewydolności serca jest porównywalna z chorobami nowotworowymi. Tylko około 57% pacjentów przeżywa pięć lat po rozpoznaniu choroby. Pomimo obserwowanego od 2019 roku trendu spadkowego liczby pacjentów z niewydolnością serca w Polsce, obserwuje się również niepokojący wzrost liczby zgonów.