Starszy mężczyzna zatrzymany za domowe przemoc: grozi mu pięć lat więzienia

73-letni obywatel, oskarżony o maltretowanie swojej 68-letniej małżonki, został aresztowany przez funkcjonariuszy drugiego komisariatu. Oskarżony, na mocy decyzji prokuratury, przeszedł pod nadzór stróżów prawa. Dorosły sprawca odebrano prawo do zbliżania się i porozumiewania z ofiarą. Za zbrodnię, której się dopuścił, może otrzymać wyrok do pięciu lat pozbawienia wolności.

Tymczasowy areszt i nakaz opuszczenia domu za maltretowanie. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak pokrzywdzona zdecydowała się poprosić policję o pomoc. W trakcie procedury dochodzeniowej funkcjonariusze ustalili, że 73-latek regularnie wszczynał awantury ze swoją żoną będąc pod wpływem alkoholu.

Niebezpieczne zachowanie miało miejsce przez okres 3 lat. W trakcie wielokrotnych kłótni doszło do aktów przemocy fizycznej i psychicznej. Policjanci z zabrzańskiego drugiego komisariatu zajęli się gromadzeniem dowodów w tej sprawie. Zatrzymany usłyszał zarzut dotyczący psychicznego i fizycznego maltretowania. Oskarżony, na mocy decyzji prokuratora, przeszedł pod nadzór policji – jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie KMP Zabrze.

Podczas trwania postępowania sprawca będzie musiał regularnie zgłaszać się do jednostki policyjnej. Został mu również nałożony zakaz zbliżania się do ofiary i nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania. Za popełnione przestępstwo oskarżonemu grozi kara do pięciu lat więzienia.

Przemoc domowa – możliwość uzyskania pomocy od policji. Policja, obok innych instytucji takich jak gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, edukacyjne instytucje pomocowe oraz służby ochrony zdrowia, ma obowiązek interweniować w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy domowej. Działania te są realizowane w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.

Celem działań mających na celu zapobieganie przemocy domowej jest zahamowanie agresji na etapie, który nie jest jeszcze uznawany za przestępstwo. Wypełniając swoje statutowe obowiązki, stróżowie prawa reagują na każdy sygnał sugerujący możliwość wystąpienia przemocowego zachowania w domu. Policja podejmuje wiele inicjatyw mających na celu utrzymanie wysokiego standardu realizowanych zadań w tym obszarze. W tym celu m.in. udostępnia kanały komunikacji dla obywateli, które wspomagają działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy domowej.