Ukończono budowę nowego obiektu Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

Prace budowlane związane z powstaniem nowego obiektu Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, usytuowanego w pasażu Areny Zabrze, zostały pomyślnie zakończone. W ramach tej inwestycji wybudowano 46 pomieszczeń, dopełnionych niezbędną infrastrukturą techniczną, które razem zajmują powierzchnię 719 m².

Dnia 7 grudnia zainaugurowano działalność nowej siedziby Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, która przeniosła się z dotychczasowej lokalizacji przy ulicy 3 Maja 10. Nowa siedziba centrum mieści się teraz przy ulicy Roosevelta, w trybunie stadionu, sąsiadując ze sklepem dla kibiców.

Inwestycję powiązaną z ukończeniem budowy stadionu przeprowadziło przedsiębiorstwo Mostostal Zabrze GPBP S.A., a jej koszt wyniósł blisko 5 milionów złotych. Jak informuje Urząd Miasta, oprócz budowy pomieszczeń, zakupiono również nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny niezbędny do realizacji świadczeń zdrowotnych takich jak fizykoterapia, hydroterapia czy kinezyterapia. Na te cele przeznaczono 452 000 złotych, z czego ponad połowa funduszy pochodziła z budżetu Miasta Zabrze.

Obecnie, ze świadczeń medycznych oferowanych przez Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży korzysta 882 dzieci z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 300 dzieci z Programu zdrowotnego Miasta Zabrze.