Zaproszenie do negocjacji dotyczących prywatyzacji klubu piłkarskiego Górnik Zabrze

Kolejny ważny krok na drodze do prywatyzacji klubu Górnik Zabrze został podjęty przez miasto. Oficjalne zaproszenie do rozmów na temat przejęcia kontrolnego pakietu akcji klubu zostało skierowane do zainteresowanych podmiotów. Wraz z zaproszeniem określono również kwotę wadium, które musi zostać wpłacone przed rozpoczęciem negocjacji.

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wydała oficjalne zarządzenie dotyczące przeprowadzenia rozmów o sprzedaży Górnika Zabrze. Miasto ujawniło warunki, na jakich chętne podmioty mogą przystąpić do negocjacji mającej na celu przejęcie 51 procentowych udziałów w klubie, które obecnie są własnością gminy.

„Rozpoczynamy proces prywatyzacji. Czekamy na oferty w zamkniętych kopertach do 15 stycznia 2024 roku, do godziny 15:00. Informacje o zakwalifikowaniu do negocjacji zostaną przekazane do 22 stycznia” – wyjaśniła prezydent Mańka-Szulik. „Dodatkowo, przygotowaliśmy umowę na wycenę akcji Górnika, którą wykonuje specjalistyczna firma z Szczecina.”

Wnioski powinny zawierać wszelkie dane dotyczące podmiotu, w tym opis działalności, a także planowane nakłady i zobowiązania inwestycyjne dla Górnika na okres dziesięciu lat. Miasto jako mniejszościowy udziałowiec klubu, musi być również zabezpieczone prawem do powoływania członków władz klubu.

Kolejnym warunkiem przystąpienia do rozmów jest wpłata wadium w wysokości 50.000 zł. Podmioty zakwalifikowane do negocjacji będą miały możliwość zapoznania się z dokumentacją Spółki Górnik Zabrze.

Ostatecznej oceny wniosków dokona grupa specjalistów powołana przez prezydent miasta. Do nich również należeć będzie kwalifikacja podmiotów do drugiego etapu negocjacji. Miasto zastrzegło sobie prawo do wycofania się z negocjacji bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz