Wiekowy mężczyzna poniżał swoją rodzinę: Policja w Zabrzu przyjmuje sprawiedliwość w swoje ręce

Do celi trafił 42-letni mężczyzna, który konsekwentnie stosował przemoc wobec swojej 41-letniej partnerki życiowej i ich niepełnoletniego dziecka. Funkcjonariusze z trzeciego komisariatu w Zabrzu stanowczo zatrzymali mężczyznę. Sąd orzekł, że agresor pozostanie pod nadzorem policji. Dodatkowo, zakazano mu zbliżania się do swoich ofiar oraz nawiązywania z nimi kontaktu. W przypadku skazania za ten czyn, grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Zgłoszenie o przemocy domowej wpłynęło bezpośrednio od pokrzywdzonej. Policjanci prowadzący sprawę ustalili, że mężczyzna regularnie, będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury z członkami swojej rodziny. Do takich sytuacji doszło między innymi we wrześniu tego roku. Wieczorne sprzeczki miały często charakter agresywny, zarówno fizyczny jak i psychiczny. Zebranie dowodów na te czyny leżało w gestii zabrzańskiej policji. Po zatrzymaniu, 42-latek został postawiony w stan oskarżenia o psychiczne i fizyczne znęcanie się. Decyzją prokuratora, sprawca przemocy domowej ma obowiązek zgłaszać się na co dzień do komisariatu. Nałożono na niego również nakaz opuszczenia wspólnego mieszkania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku podejrzenia wystąpienia zjawiska przemocy w rodzinie, odpowiednie służby, w tym Policja, są zobowiązane do podjęcia działań w ramach procedury „Niebieska Karta”. Celem tych działań jest zapobieganie przemocy domowej, reagowanie na każdy sygnał sugerujący takie zjawisko i inicjowanie działań mających na celu utrzymanie na wysokim poziomie zadań realizowanych w tym obszarze. W ramach tych działań, udostępniane są kanały komunikacji dla obywateli, które wspierają działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Głównym numerem alarmowym jest 112, obsługiwany przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy niezwłocznie przekazują otrzymane zgłoszenie bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych Policji odpowiednich dla miejsca zdarzenia lub pobytu osoby potrzebującej pomocy.

Ponadto, w sytuacji braku możliwości nawiązania połączenia głosowego, można skorzystać z bezpłatnej aplikacji „Alarm 112”, uruchomionej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aplikacja jest dostępna dla systemów operacyjnych Android i iOS.

W przypadku przemocy domowej istnieje możliwość skorzystania z aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia kontakt telefoniczny z dyżurnymi jednostek organizacyjnych Policji odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania. Aplikacja udostępnia bazę danych zawierającą informacje o wszystkich obiektach policyjnych dostępnych dla interesantów oraz dane kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnicowych z całego kraju.

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji dostępna jest platforma „Policja E-usługi” umożliwiająca kontakt z Policją. Dla osób chcących uzyskać fachową poradę możliwe jest także skorzystanie z Policyjnego Telefonu Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, czynnego w dni robocze od 9:30 do 15:30.

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej, powiadom o tym odpowiednie służby. Jeśli samemu doświadczasz przemocy w rodzinie, skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji lub dzielnicowym. Pomoc jest dostępna i ważne jest, aby z niej skorzystać!