Zabrze: Kontynuacja korzystania z usługi „Transport door to door” po zakończeniu projektu

W Zabrzu realizowany był specjalny projekt pod hasłem „Transport door to door”. Choć oficjalny okres jego działania zaczynał się 15.07.2021 r. i zakończył na ostatni dzień 2022 roku, został on zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić trwałość swoich efektów oraz możliwość ciągłego korzystania z niego przez osoby potrzebujące.

Projekt ten skoncentrowany był na wsparciu dla osób, które napotykają przeszkody w samodzielnym przemieszczaniu się. Wynikają one nierzadko z ograniczonej sprawności fizycznej. Grupą docelową dla tej inicjatywy były osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, te korzystające z kuli, jak również niewidomi czy słabowidzący.