Policja w Zabrzu apeluje o bezpieczeństwo na drogach podczas akcji "Bezpieczny pieszy"

Mundurowi z Zabrza przeprowadzili niedawno na terenie tego miasta kampanię mającą na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. W trakcie działań, funkcjonariusze skupiali się zarówno na monitorowaniu zachowań kierowców w relacji do pieszych, jak i na kontroli, czy osoby poruszające się na nogach nie naruszają przepisów ruchu drogowego.

Funkcjonariusz w pełnym umundurowaniu występował z tarczą służącą do zatrzymywania pojazdów. Policja ponownie nakłania zarówno kierowców, jak i pieszych, do przestrzegania przepisów. To one w połączeniu z rozwagą są kluczowe dla uniknięcia poważnych konsekwencji, takich jak kalectwo czy nawet utrata życia. Odpowiedzialność za to leży na barkach wszystkich użytkowników dróg.

Podczas akcji „Bezpieczny pieszy” policjantom udało się wykryć 6 wykroczeń popełnionych przez pieszych, które głównie polegały na nieprawidłowym przechodzeniu przez jezdnię. Dodatkowo, stwierdzono 37 przypadków naruszenia przepisów przez kierowców, w większości związanych z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości w okolicach przejść dla pieszych. Policja interweniowała również w 8 wypadkach drogowych. W jednym z przypadków odkryto cofnięty licznik w pojeździe, co według aktualnych przepisów traktowane jest jako przestępstwo.

Apel skierowany został do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie ostrożności. Śliska nawierzchnia drogi może znacznie wydłużyć drogę hamowania pojazdu. Dodatkowo, szybko zapadający zmrok ma negatywny wpływ na komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a także może wpływać na naszą kondycję psychofizyczną. Zła pogoda dodatkowo utrudnia widoczność, więc kierowcy mogą mieć problemy ze zauważeniem pieszego w ciemnych ubraniach. Dlatego też piesi są zachęcani do stosowania elementów odblaskowych, które mogą ocalić ich życie.

Dodaj komentarz