"Bezpieczne Lodowiska 2024" – inicjatywa Państwowej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa zimowego wypoczynku

Inicjatywa pod nazwą „Bezpieczne Lodowiska 2024” to najnowszy projekt Państwowej Straży Pożarnej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zimowych zabaw. Program ten polega na wsparciu lokalnych społeczności w tworzeniu bezpiecznych lodowisk i ślizgawek, poprzez pomoc w zalaniu wody miejsc przeznaczonych do tego celu. Do takich obszarów zalicza się między innymi boiska szkolne, parki, ogródki jordanowskie czy osiedlowe tereny rekreacyjne. Inicjatywa ma na celu uświadomienie młodym ludziom zagrożeń jakie niesie za sobą wchodzenie na zamarznięte naturalne lub sztuczne zbiorniki wodne.

Warunki udziału w tej akcji zostały wyraźnie określone. Wsparcie strażaków jest możliwe tylko po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od dyrektora szkoły lub zarządcy terenu, zainteresowanego stworzeniem lodowiska. Do wniosku o wsparcie muszą być dołączone dwie zgody: na pobranie potrzebnej do zalania miejsca wody i zgoda właściciela terenu na przeprowadzenie akcji. Dodatkowym wymogiem jest odpowiednie przygotowanie terenu przez zgłaszającego, co oznacza wyrównanie powierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu lub ustawienie barier. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z lodowiska spoczywa na organizatorze ślizgawki.

Osoby zainteresowane pomocą jednostek Państwowej Straży Pożarnej w ramach projektu „Bezpieczne Lodowiska 2024” powinny nawiązać kontakt z najbliższą komendą powiatową lub miejską PSP.

Ważne jest również pamiętanie, że bezpieczniejszym miejscem do jazdy na łyżwach jest sztuczne lodowisko, np. na boisku szkolnym, niż zamarznięte naturalne zbiorniki wodne jak stawy, jeziora czy rzeki. Wchodzenie na lód w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu naraża nas na duże ryzyko.